Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits2656357
Total Unique 854363
Visitors Month 13747
Visitors Week 7377
Visitors Today 1503
More statistics
วิศวะ ม.อ.เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3
Post Date: 20 มกราคม 2562
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวิศวะ ม.อ.เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 1/2562
Post Date: 13 มกราคม 2562
ผวจ.ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้อง Vanda ๓ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

มอบของวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ NBT
Post Date: 12 มกราคม 2562
นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 15 ประธานสมาคมฯ จ.สงขลา เป็นผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.มอบของเด็กเล่นให้กับทางผอ.เขตสถานีโทรทัศน์ NBT (นายสัมพันธ์ มูซอดี)รับมอบไปแจกเด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็ก

มอบของวันเด็กที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Post Date: 12 มกราคม 2562
นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 15 ประธานสมาคมฯ จ.สงขลา เป็นผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มอบของเล่นเด็กให้หอผู้ป่วยเด็ก(ทั่วไป),หอป่วยเด็ก(เคมีบำบัด),หอผู้ป่วยเด็ก(ศัลยกรรม) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร่วมงานวันเด็กที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
Post Date: 12 มกราคม 2562
นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 15 ประธานสมาคมฯ จ.สงขลา เป็นผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มอบจักยานให้เด็กที่มาร่วมงานวันเด็กที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

มอบน้ำดื่มผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 8 มกราคม 2562
คุณธรณินทร์ พิชญางกูร Neer15 ประธานสมาคมฯ และทีมงานได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน100 โหล จากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เพื่อมอบผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มอบน้ำดื่มผู้ที่ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก
Post Date: 6 มกราคม 2562
คุณธรณินทร์ พิชญางกูร Neer15 ประธานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (สงขลา)ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน100 โหล จากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ.เพื่อมอบผ่านทางผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สารนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 29 ธันวาคม 2561
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 งานที่จะดำเนินงานในปี 2562 และอวยพรปีใหม่ 2562

มอบกระเช้าปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ 2562
Post Date: 25 ธันวาคม 2561
ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. นำโดย นายธรณินทร์ พิชญางกูร ประธานสมาคมฯสงขลา ได้ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่และสวัสดีปีใหม่ 2562

PSU EE Party # 1
Post Date: 22 ธันวาคม 2561
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE) จัดงานสังสรรค์ พูดคุยด้วยตัวเป็นๆในทุกๆ เรื่อง และกินเลี้ยงตามสบายๆ รวมทั้งจับของรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 สลึง 2 เส้น และของรางวัลอีกมากมายให้กับน้องๆ N26 ขึ้นไป พร้อมทั้งแจกเสื้อสัญลักษณ์ EE PSU ให้ทุกคนที่มาร่วมงานด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved