Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1642772
Total Unique 512179
Visitors Month 26910
Visitors Week 6290
Visitors Today 298
More statistics
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า ม.อ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ปี2557
Post Date: 24 กันยายน 2557
24 กันยายน 57 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนักศึกษาเก่า ม.อ. พร้อมศิษย์เก่าฯร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระรูป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายกสมาคมฯนำทีมกรรมการ ร่วมงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2557 และมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณ
Post Date: 20 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดยนายกสมาคมฯ คุณแสง ชัยจีระธิกุลและกรรมการฯ ร่วมงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2557 และมอบของที่ระลึกให้อาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องไกรกาบแก้ว โรงแรมเดอะรีเจนซี หาดใหญ่

กิจกรรมและโครงการต่างๆของสมาคมฯ 2557
Post Date:
กิจกรรมและโครงการต่างๆของสมาคมฯ ปี 2557 เพื่อพบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์อันดี

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ วิศวะดงยาง (ม.อ.) ครั้งที่ 1
Post Date: 11 ธันวาคม 2557
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ วิศวะดงยาง (ม.อ.) ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
Post Date:
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ของหมู่สมาชิกฯ บุคคลภายนอก รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษา ทุนวิจัยแก่นักศึกษาอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557
Post Date:
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดยนายกสมาคมฯ คุณแสง ชัยจีระธิกุล ร่วมงานวันสงขลานครินทร์ ภายในงาน"วันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง“แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 4 ท่าน

บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557
Post Date:
เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มีบรรยายพิเศษร่วมพูดคุยจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง ในหัวข้อ “วิศวกรสร้างได้ทุกอย่าง แต่สร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้หรือไม่? ต้องมาฟัง The Fore(4)men Show.”

นายกสมาคมฯนำทีมกรรมการและศิษย์เก่าฯร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์ เข้ารับตำแหน่งคณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์
Post Date:
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดยนายกสมาคมฯ คุณแสง ชัยจีระธิกุล และศิษย์เก่าฯ ร่วมรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึกให้กับ รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน์

นายกสมาคมฯนำทีมกรรมการและศิษย์เก่าฯร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2557
Post Date: 8 กันยายน 2557
เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดยนายกสมาคมฯ คุณแสง ชัยจีระธิกุล ร่วมรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึกให้กับศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2557
Post Date: 8 กันยายน 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดยนายกสมาคมฯ คุณแสง ชัยจีระธิกุล ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2557 ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved