Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1609843
Total Unique 496167
Visitors Month 23351
Visitors Week 6334
Visitors Today 242
More statistics
แสดงความยินดีกับคุณมานะ ศรีพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา
Post Date: 11 มีนาคม 2559
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เข้าพบและแสดงความยินดีกับคุณมานะ ศรีพิทักษ์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30
Post Date: 8 มีนาคม 2559
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม บีพี สมิหรา บีช รีสอร์ท สงขลา

Dongyang Family 2015 ตอน…๒๕๑๐ เลือดหมูครองเมือง
Post Date: 27 กุมภาพันธ์ 2559
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จบการศึกษาปี พ.ศ. 2558 และสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น โดยได้มีการจัดงานขึ้นเป็นประเพณีทุกปี ในปีนี้ได้จัดงานขึ้นที่โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหาน

ไฟจราจรอัจฉริยะแห่งแรกในจังหวัดสงขลา
Post Date: 30 ธันวาคม 2558
สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย ชมรมวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมูลนิธิเพื่อถนนที่ปลอดภัยกว่า (Safer Roads Foundation) ร่วมเปิดการใช้งานสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะแห่งแรกในจังหวัดสงขลา

สักการะรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุขและพระบิดา
Post Date: 28 ธันวาคม 2558
ทีมทำงานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอดีตนายกสมาคมฯ นายแสง ชัยจีระธิกุล สักการะรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มลคลสุข และพระบิดา

เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 10
Post Date: 20 ธันวาคม 2558
สมาคมฯ ได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559
Post Date: 9 มกราคม 2559
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษา จ.สงขลา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559
Post Date: 29 ธันวาคม 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. มอบกระเช้าส่งความสุข สวัสดีวันปีใหม่ 2559

ขอเชิญร่วมงาน "DongYang Family 2015" ตอน... ๒๕๑๐ เลือดหมูครองเมือง
Post Date: 19 พฤศจิกายน 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญศิษย์เก่าและชาววิศวะดงยางร่วมงาน “DONGYANG FAMILY 2015” ตอน…๒๕๑๐ เลือดหมูครองเมืองกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
Post Date: 28 ตุลาคม 2558
กำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

1. เชิญผู้สมัครแถลงนโยบายวิสัยทัศน์ : กำหนดให้เป็น วันที่ 29 พย. 58
2. กำหนดวันลงคะแนนด้วยตนเองและนับคะแนน หลังจากสิ้นสุดวันลงคะแนนทางไปรษณีย์ 10 วัน : วันที่ 10 ธค. 2558 (ลงคะแนนด้วยตนเอง)สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved