Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1138733
Total Unique 337223
Visitors Month 14265
Visitors Week 4084
Visitors Today 327
More statistics
บรรยายประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
Post Date: 21 สิงหาคม 2558
เมื่อวันทีท 21 สิงหาคม 2558
2 หนุ่ม 2 มุม ศิษย์เก่วิศวะไฟฟ้า ได้เล่าประสบการณ์ในการทำงานให้กับน้องๆนักศึกษาภาควิศวกรรมไฟฟ้า

บรรยายประสบการณ์การทำงานสู่นักศึกษาโดยศิษย์เก่า
Post Date: 20 สิงหาคม 2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 คุณสมบัติ ศิษย์เก่าจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น 17 ได้บรรยาย ประสบการณ์ในการทำงานสู่น้องๆนักศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังและให้ความสนใจจำนวนมาก

สูญเสียศิษย์เก่าวิศวะดงยาง รุ่น 24
Post Date: 18 สิงหาคม 2558
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของศิษย์เก่าวิศวฯ ม.อ. "คุณอภิชาติ กวักบำรุง" หรือ "จู" IE NEER24

ฟุตบอลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ☆เร็วๆนี้☆
Post Date: 15 สิงหาคม 2558
"ฟุตบอลสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" ณ สนามคอหงส์อารีนา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 58

Coming Soon! "Dongyang Party 1" Part "Spirit of Dongyang"
Post Date: 15 สิงหาคม 2558
ชาววิศวะดงยาง...เตรียมพบกับ งาน "Dongyang Party 1" Part “Spirit of Dongyang”
ที่ลานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 นี้

เดินสายพบศิษย์เก่า
Post Date: 15 สิงหาคม 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เดินสายพบศิษย์เก่าใน จ.สงขลา สานสัมพันธ์พี่น้องชาวดงยาง
เพื่อเตรียมความพร้อมงานกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และด้วยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องศิษย์เก่าวิศวะดงยาง ทำให้กิจกรรม

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล.
Post Date: 11 พฤษภาคม 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับชมรมวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาล จำนวน 75,000 บาท วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ รับมอบโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพัน

Chem Eng พบน้อง
Post Date: 11 สิงหาคม 2558
ขอขอบคุณศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเคมี
นำทีมโดยพี่สรวุฒิ พันธุ์สุวรรณนาคี Neer’33 พี่บัญชา โลหรัตน์ Neer’37 และพี่จิรศักดิ์ นรารัตน์วิริยะ Neer’42 ที่ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของพี่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมตัวส

ร่วมสักการะดร.สตางค์และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา7 ภาควิชา
Post Date: 11 สิงหาคม 2558
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ร่วมสักการะ ดร.สตางค์

ในการณ์นี้ ได้มอบเงินบริจาคจากรายได้การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่สมาคมฯ และชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมขนส่งร่วมกันจัด

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
Post Date: 15 สิงหาคม 2558
สมาคมฯ ร่วมกับ ชมรมวิศวกรรมขนส่ง ได้นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books