Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits2545110
Total Unique 833145
Visitors Month 25675
Visitors Week 5185
Visitors Today 536
More statistics
<< ย้อนกลับ
ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้ประกอบการ
ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์ หรือมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้โอกาสการฝึกประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


โพสเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม: 26

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved