Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1875380
Total Unique 626665
Visitors Month 21817
Visitors Week 6601
Visitors Today 653
More statistics
<< ย้อนกลับ
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2562
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับชมรมกอล์ฟวิศวะ ม.อ.จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21มีนาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ ถนนสุวินทวงศ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าและองค์กรหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันรวม 114 ทีม แบ่งออกเป็น 2 รอบ(เช้า,บ่าย) ตั้งแต่เวลา  05.30 น.เป็นต้นไป

คุณสุรพงษ์ หวังศิริเวช เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2562 ให้แก่องค์กรการกุศล ดังนี้

1.กลุ่มลูกเหรียง เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต้  100,000 บาท และจากการบริจาคของนักกอล์ฟ   13,955 บาท รวมทั้งสิ้น 113,955 บาท

 

2.โครงการปฐมวัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ จำนวน  100,000  บาท และจาก  การบริจาคของนักกอล์ฟ จำนวน 13,955 บาท รวมทั้งสิ้น 113,955 บาท (คุณปรีชาเป็นผู้แทนรับมอบ)

นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษา ทุนวิจัยแก่นักศึกษา อาจารย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอบภายหลัง)

 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่า ผู้สนับสนุน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งทีมงานสมาคมฯและชมรมกอล์ฟวิศวะ ม.. ที่ทำให้การแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์เช่นนี้ในโอกาสต่อไป

 

 

 โพสเมื่อ: 21 มีนาคม 2562

ผู้ชม: 144

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved