Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1767706
Total Unique 570729
Visitors Month 34974
Visitors Week 7307
Visitors Today 683
More statistics
<< ย้อนกลับ
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ
ผวจ. ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 12 และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยปัจจุบัน ได้รับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2561

ในการนี้ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับท่าน
ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

(ปัจจุบัน ผวจ. ประภัสสร์ฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ )

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม: 147

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved