Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1642816
Total Unique 512181
Visitors Month 26954
Visitors Week 6334
Visitors Today 342
More statistics
<< ย้อนกลับ
แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ
ผวจ. ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 12 และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยปัจจุบัน ได้รับรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2561

ในการนี้ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับท่าน
ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

(ปัจจุบัน ผวจ. ประภัสสร์ฯ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ )

โพสเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม: 89

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved