Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1579645
Total Unique 480859
Visitors Month 29145
Visitors Week 8730
Visitors Today 1382
More statistics
<< ย้อนกลับ
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสามัญ(ตลอดชีพ) ของสมาคมฯ
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อการเป็นสมาชิกภาพ ประเภทสามัญ(ตลอดชีพ) ของสมาคมฯ ได้
ท่านสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อ ดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิกสามัญ (ตลอดชีพ) ของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่

ดูรายชื่อสมาชิกสามัญ(ตลอดชีพ) ของสมาคมฯ คลิกที่นี่

หรือคลิกที่ชื่อไฟล์ด้านล่างเพื่่อดาวน์โหลด

ถ้าต้องการแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้เข้าไปที่หน้า "ฐานข้อมูลศิษย์เก่า" ตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.psuengineer.org/index.php?modules=alumnidb

Download :
- PSUEAA Member List2017-11-02.pdf

โพสเมื่อ: 2 พฤศจิกายน 2560

ผู้ชม: 634

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved