Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1440960
Total Unique 421179
Visitors Month 17761
Visitors Week 3672
Visitors Today 556
More statistics
<< ย้อนกลับ
ทีมงานสมาคมฯ สานสัมพันธ์กับชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
สานสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ.และชมรมศิษย์เก่า ม.อ.ลำปาง วันที่ 27 มกราคม 2561
ทีมงานสมาคมฯ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวฯ ม.อ. และชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน
ในโอกาสนี้ทีมงานสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชมรมศิษย์เก่า ม.อ. ลำปาง และได้นำชมสวนเฉลิมพระเกียรติ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การจัดกิจกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความรักในพี่น้องร่วมสถาบันและการรวมศิษย์เก่าทั้งหมดให้เป็นครอบครัวลูกพระบิดา 

โพสเมื่อ: 27 มกราคม 2561

ผู้ชม: 227

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved