Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits2545055
Total Unique 833128
Visitors Month 25620
Visitors Week 5130
Visitors Today 481
More statistics
ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้ประกอบการ
Post Date: 17 พฤศจิกายน 2563
ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์ หรือมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้โอกาสการฝึกประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายกสมาคมฯ มอบเงินให้กับกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
Post Date: 26 ตุลาคม 2563
มอบเงินให้กับ"กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนฯ"

นายกสมาคมฯ มอบเงินให้กับโครงการพัฒนาครูปฐมวัย ชายแดนภาคใต้
Post Date: 26 ตุลาคม 2563
ได้นำเงินจากการจัดกิจกรรมงานกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 มอบให้กับโครงการพัฒนาครูปฐมวัย ชายแดนภาคใต้

นายกสมาคมฯ มอบเงินทุกการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Post Date: 26 ตุลาคม 2563
มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา 100,000 บาท

นายกสมาคมฯมอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Post Date: 26 ตุลาคม 2563
มอบเงินสนับสนุนให้กับสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลปี 2563
Post Date: 5 ตุลาคม 2563
ณ.สนามกอล์ฟ อัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ ตั้งแต่เวลา ๐๕:๓๐ เป็นต้นไป

ณ. ช่วงสถานการณ์ Covid - 19 ที่ผ่านมา
Post Date: 21 สิงหาคม 2563

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร่วมบริจาคชุด PPE และหน้ากาก N95

ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ Covid - 19

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมพี่พิเชษฐ์(พี่จิ๋ม) เกียรติเดชปัญญา อดีตนายกสมาคมฯ
Post Date: 9 สิงหาคม 2563
ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน.

เชิญชวนนนน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
Post Date: 24 กันยายน 2563

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในการบำรุงรักษาแบริ่ง ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานแบริ่งออกไปได้ 2-4 เท่าตัว
โดยอาศัยหลักวิชาการและงานวิจัยมารองรับการประยุกต์ใช้งานได้จริงสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ทรัพย์อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
Post Date: 30 กรกฎาคม 2563

บริจาค ชุดมอเตอร์เกียร์ , อินเวอร์เตอร์ , PLC
- ให้กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ภาคเครื่องกล ม.อ. เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบริ่งและเกียร์ไปสู่ Machinelearning & iotas ต่อไป.สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved