Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1138680
Total Unique 337222
Visitors Month 14212
Visitors Week 4031
Visitors Today 274
More statistics
  • style="width:746px; height:260px;">
  • style="width:746px; height:260px;">
  • โครงการ "ศิลาศิษย์"

  • โครงการ "เกียรติภูมิอุปถ้มภ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."

ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม คลิกที่นี่...ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. คนใหม่
Post Date: 15 กันยายน 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ. คนใหม่ read more ..
เสวนา “นวัตกรรมการค้าเพื่อพัฒนาภาคใต้”
Post Date: 8 กันยายน 2560
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา จัดเสวนาประธานหอการค้า 3 จังหวัด read more ..
กำหนดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
Post Date: 24 สิงหาคม 2560
read more ..
50 ปี วิศวะ ม.อ. : กิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Post Date: 9 กันยายน 2560
เชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในวันที่ 9 กันยายน 2560 read more ..
ความก้าวหน้าการจัดสร้างศิลาศิษย์
Post Date: 23 สิงหาคม 2560
รับชมภาพความก้าวหน้าของการจัดสร้างศิลาศิษย์ และเชิญร่วมพิธีเปิดในวันที่ 9 ก.ย. 60 read more ..
50 ปี วิศวะ ม.อ. : กิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
Post Date: 7 กันยายน 2560
ลิงค์สำหรับลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า https://goo.gl/forms/DoRnbugROtWVKwfs1 read more ..


Naraconsult & Design co., Ltd รับสมัคร Engineer / site engineer จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท ฐาปนา เฮ้าส์ซิ่ง ควอลิตี้ รับสมัคร วิศวกรโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด รับสมัคร Sales Enginering จำนวน 2 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2559
เขื่อนลำตะคอง รับสมัคร วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
โซตัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล หรือผู้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Solid Works จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
Thai Tasaki Co.,Ltd. รับสมัคร ME และIE จำนวน 2-3 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559รวมภาพรุ่น 46
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 46 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 45
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 45 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 44
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 43
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 42
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..


แนะนำสมาคมสมัยที่ 10

เพลง รำวงน้องก็อีกราย (ดั้งเดิม)

เพลง ถิ่นศรีตรัง (ดั้งเดิม)

เพลง สงขลานครินทร์ (ดั้งเดิม)

เพลง "แรงเลือดหมู" สำหรับวิศวะทุกสถาบัน

เพลงพลิ้วศรีตรัง (ดั้งเดิม)
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved
Top 10 Best Sellers in Books reviewer 2017 Top 10 Best Sellers in Books Best Sellers in Books