Magazine online (72.4 mb)
Visitors Counter
Total Visits1579636
Total Unique 480857
Visitors Month 29136
Visitors Week 8721
Visitors Today 1373
More statistics
  • style="width:746px; height:260px;">
  • style="width:746px; height:260px;">
  • style="width:746px; height:260px;">
  • โครงการ "ศิลาศิษย์"

  • โครงการ "เกียรติภูมิอุปถ้มภ์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."

ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม คลิกที่นี่...ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 1/2562
Post Date: 13 มกราคม 2562
ผวจ.ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้อง Vanda ๓ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร read more ..
มอบของวันเด็กที่สถานีโทรทัศน์ NBT
Post Date: 12 มกราคม 2562
นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 15 ประธานสมาคมฯ จ.สงขลา เป็นผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.มอบของเด็กเล่นให้กับทางผอ.เขตสถานีโทรทัศน์ NBT (นายสัมพันธ์ มูซอดี)รับมอบไปแจกเด็กๆเนื่องในโอกาสวันเด็ก read more ..
มอบของวันเด็กที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Post Date: 12 มกราคม 2562
นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 15 ประธานสมาคมฯ จ.สงขลา เป็นผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มอบของเล่นเด็กให้หอผู้ป่วยเด็ก(ทั่วไป),หอป่วยเด็ก(เคมีบำบัด),หอผู้ป่วยเด็ก(ศัลยกรรม) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา read more ..
ร่วมงานวันเด็กที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
Post Date: 12 มกราคม 2562
นายธรณินทร์ พิชญางกูร ศิษย์เก่ารุ่น 15 ประธานสมาคมฯ จ.สงขลา เป็นผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มอบจักยานให้เด็กที่มาร่วมงานวันเด็กที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา read more ..
มอบน้ำดื่มผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Post Date: 8 มกราคม 2562
คุณธรณินทร์ พิชญางกูร Neer15 ประธานสมาคมฯ และทีมงานได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน100 โหล จากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เพื่อมอบผ่านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ read more ..
มอบน้ำดื่มผู้ที่ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก
Post Date: 6 มกราคม 2562
คุณธรณินทร์ พิชญางกูร Neer15 ประธานสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. (สงขลา)ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน100 โหล จากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ.เพื่อมอบผ่านทางผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา read more ..


Banpu Public Company Limited รับสมัคร รับสมัครงานจำนวนมาก จำนวน > 2 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2561
Naraconsult & Design co., Ltd รับสมัคร Engineer / site engineer จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท ฐาปนา เฮ้าส์ซิ่ง ควอลิตี้ รับสมัคร วิศวกรโครงการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559
บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด รับสมัคร Sales Enginering จำนวน 2 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2559
เขื่อนลำตะคอง รับสมัคร วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
โซตัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล หรือผู้มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Solid Works จำนวน 1 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559
Thai Tasaki Co.,Ltd. รับสมัคร ME และIE จำนวน 2-3 อัตรา
ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2559รวมภาพรุ่น 46
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 46 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 45
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 45 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 44
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 read more ..
รวมภาพรุ่น 43
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 43 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..
รวมภาพรุ่น 42
Post Date: 20 มิถุนายน 2559
รวมภาพรุ่น 42 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  read more ..


แนะนำสมาคมสมัยที่ 10

เพลง รำวงน้องก็อีกราย (ดั้งเดิม)

เพลง ถิ่นศรีตรัง (ดั้งเดิม)

เพลง สงขลานครินทร์ (ดั้งเดิม)

เพลง "แรงเลือดหมู" สำหรับวิศวะทุกสถาบัน

เพลงพลิ้วศรีตรัง (ดั้งเดิม)
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
© Copyright 2012 www.psuengineer.org All rights reserved